Juniors
  • opgericht in 1969 door ouders
  • verplichte begeleiding door ouder(s) of derden op zaterdag en bij tornooien, uitstappen ...
  • gedragen door ouders en vrijwilligers
  • viert sinterklaas, nieuwjaar, valentijn,...
  • organiseert ook familie-uitstappen en weekends aan zee
  • sport wordt gegeven door gediplomeerde G-trainers
  • aangesloten bij Parantee en Inclusie Vlaanderen

Sport en ontspanning voor personen met een mentale beperking